Monthly Archives: Lipiec 2017

Wyroby malarskie i rozpuszczalniki – Zestaw do malowania taxi bagażowego

Wyroby malarskie zawierają lotne i bez trudności palne rozpuszczalniki, których pary kreują mikstury wybuchowe z powietrzem. W związku z tym kolekcjonowanie i używanie tych wyrobów kreuje postraszenie pożarowe. Towarzyskimi racjami ognia mogą być: zetknięcie bez trudności łatwopalnych par rozpuszczalników z chętnym pożarem, samozapalanie się odpadów malarskich jak i iskrzenie narzędzi względnie silników elektrycznych. Pomieszczenia, w

Read More